Elena Onyshchenko, Dnipropetrovsk, Ukraine

Elena Onyshchenko, Dnipropetrovsk, Ukraineelena@gc-solutions-inc.com